Foreninger
  • Få siden oplæst

Tilskud til lokaler

Herunder kan du se, hvad du kan få af tilskud til lokaler som spejderforening.

Hytter og lejrpladser:

  • Der ydes fuld refusion af udgifter til leje af hytter/lejrplads. Hytten/lejrpladsen skal ligge indenfor landets grænser eller i Sydslesvig iht. folkeoplysningsloven.
  • Herudover ydes refusion svarende til 50% af de faktiske udgifter til leje af kanoer, både, heste- og prærievogne i stedet for hytter/lejrplads.
  • Større eller længerevarende lejemål (altså ikke til weekends eller sommerlejr) skal godkendes af kommunen.

Opgørelser sendes løbende til Høje-Taastrup Kommune, Fritids- og Kulturcentret.

Tilskuddet vil blive tilsendt kredsene og grupperne.  

Lokaletilskud:

Der ydes fuld refusion af driftsudgifter til egne lokaler og udendørs anlæg. Afdrag på gæld er dog ikke omfattet af ordningen

Ansøgningen skrives på ansøgningsskema om lokaletilskud og indsendes bilagt kredsen/gruppens dokumentation (bilag) for udgifterne til Fritids- og Kulturcentret.  

Skemaer:

Fritids- og Kulturcentret har udarbejdet 2 skemaer til brug ved ansøgning om tilskud til lokaler.

Ansøgninger sendes til Høje-Taastrup Kommune, Fritids- og Kulturcentret.

Ved tvivlsspørgsmål kontakt Christina Pedersen på telefon nr. 43 59 13 19 eller via mail: ChristinaPe@htk.dk.

Opdateret 16. november 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00