Foreninger
  • Få siden oplæst

Refundering af udgifter

Herunder finder du regler for hvilke udgifter der refunderes som lokaltilskud.

Definition på lokaletilskud

Forvaltningen betragter almindelig vedligeholdelse som værende vedligehold af den "rå" bygning inklusive el- og vvs-installationer, samt lignende faste installationer.  

Vedligehold af faste installationer og vedligehold af selve bygningen dækkes med 100% indtil anden beslutning tages af byrådet. Herunder udgifter til maling o.s.v., der er nødvendigt for at bevare husets oprindelige standard. Håndværktøj, der bruges til vedligehold, vil også fremover blive refunderet.  

Større reparationer og lignende, der medfører udgifter på mere end 5.000 kr. skal forhåndsgodkendes af centeret. Arbejder, der er igangsat uden forhåndsgodkendelse, kan ikke forventes refunderet.

Udgifter til rengøringsredskaber m.v. dækkes på lige fod med håndværktøj til vedligeholdelse. Udgifter til rengøringsmidler m.v. dækkes ikke over lokaletilskudskontoen.  

Udgifter til materialer, der kan karakteriseres som løsøre dækkes ikke. Eksempelvis regnes møbler, gardiner, lamper og lignende for løsøre.  

Hytteleje refunderes kun, hvis lejekontrakten eller kopi af denne er sendt til Fritids- og Kulturcentret.  

Udgifter til leje af skibe, der i øvrigt fungerer som hytte, med køkken men uden mandskab dækkes med 100%.

Udgifter til leje af kanoer, både, heste- og prærievogne dækkes med 50% af de faktiske udgifter.

 

OBS:

Det er af stor vigtighed for kommunens udregninger, at rubrikken "timetal" er udfyldt. Hvis rubrikken ikke er udfyldt, kan man ikke forvente udbetaling af tilskud.

Endvidere dækkes udgifter til:

  • telefonabonnement minus samtaler, når abonnementet er oprettet i forbindelse med tyverisikring
  • renteudgifter og bidrag i forbindelse med prioritetsgæld
  • udgifter til lys og varme
  • fornødent tilsyn (vagtselskab)
  • udgifter til skatter, afgifter og forsikringer.

Udgifter til gebyrer for bank- og girokonti samt rykkergebyrer dækkes ikke af lokaletilskuddet. 

Se ansøgningsskema

Ansøgninger sendes til Høje-Taastrup Kommune, Fritids- og Kulturcentret.

Ved tvivlsspørgsmål kontakt Christina Pedersen på telefon nr. 43 59 13 19 eller via mail: ChristinaPe@htk.dk.

Ovenstående regler er revideret den 12. maj 2017.

Opdateret 13. september 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00