Foreninger
  • Få siden oplæst

Kommunale tilskudsordninger til foreninger under BUS

Hvad kan din spejderforening få i tilskud?

Basistilskud:

Dette tilskud ydes til de foreninger i kommunen, der er tilsluttet BUS (spejdere). Tilskuddet anvises umiddelbart efter 1. januar. Tilskuddets størrelse er fastsat af Folkeoplysningsudvalget.

Basistilskuddet udgør for tiden kr. 500.-  

Aktivitetstilskud:

(også kendt som medlemstilskud). Dette tilskud ydes til ovennævnte foreninger til de medlemmer, der er under 25 år. Tilskuddets størrelse fastsættes af BUS 's forretningsudvalg på grundlag af de indsendte medlemslister.  

Basis- og aktivitetstilskud gives for et kalenderår af gangen. Alle godkendte foreninger modtager i september et brev, der gør opmærksom på perioden, hvor I kan søge tilskud. Modtager foreningen ikke et brev i september, bedes I kontakte Fritids- og Kulturcentret. 

Sommerlejrtilskud :

Tilskud til sommerlejr ydes pr. deltager. Størrelsen af tilskuddet fastsættes af BUS 's forretningsudvalg.

Ansøgningen om tilskud indsendes til Fritids- og Kulturcentret senest 1 måned forud for lejrens påbegyndelse, med angivelse af ledernes navne og adresser samt bilagt fortegnelse over deltagerenes navne, adresser og fødselsår.

Ansøgningen, som indsendes på skema, behandles efter BUS 's vedtagne regler for sommerlejrtilskud.

Ledertræningstilskud:

BUS's forretningsudvalg fastsætter budget for tilskud til ledertræning for den enkelte forening.

Ansøgninger om refusion af ledertrænings­udgifter sendes løbende til  Fritids- og Kulturcentret med påtegning af foreningens kasserer. Herefter udbetales tilskuddet direkte til foreningen (ved kassereren).

Se ansøgningsskema 

Tilskuddet vil blive udbetalt, så længe der er penge på den enkelte forenings budget. Evt. ekstraansøgninger vil blive behandlet ved regnskabsårets afslutning af BUS forretningsudvalg.

Opdateret 7. september 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00