Foreninger
  • Få siden oplæst

Regler for udbetaling af sommerlejrtilskud

Sommerlejrtilskud gælder for foreninger under BUS i Høje-Taastrup kommune.

For at give flest mulige medlemmer en større samlet spejderoplevelse, udbetales en del af det kommunale tilskud som sommerlejrtilskud efter følgende regler.

Hvad er en sommerlejr

 

  • En sommerlejr er en tur med mindst tre overnatninger og kan placeres et vilkårligt sted på året.
  • Overnatning kan ske i hus, telt, bivuak, sejlskib, kano eller lignende.  

Tilskudsberettigede 

  • Alle aktive medlemmer af foreningen i alderen 5 til 25 år er berettiget til at modtage et sommerlejrtilskud pr. kalenderår.
  • Ledertilskud udbetales til medlemmer og personer med tilknytning til foreningen, som har påtaget sig et lederansvar eller en medhjælper opgave på lejren.

Ledertilskud

Der kan udbetales ét ledertilskud pr. påbegyndt 5 deltagere i alderen fra 5 til 10 år, og ét ledertilskud pr påbegyndt 10 deltagere i alderen fra 11 til 25 år.

Uanset ovenstående kan der udbetales supplerende ledertilskud, således at der er mindst 3 ledere eller hjælpere pr lejr. Antal ledertilskud kan under ingen omstændigheder overstige antallet af deltagertilskud.  

Der kan udbetales ledertilskud til samme person på flere af hinanden uafhængige lejre.  

Der kan ikke udbetales både deltager og ledertilskud til samme person på samme lejr (dette udelukker ikke at fx en senior er deltager på en lejr og hjælper på en anden).  

Ansøgning 

Ansøgning og udbetaling af sommerlejrtilskud udbetales til foreningen senest 1 uge før lejren, såfremt ansøgningen er forvaltningen i hænde 1 måned før lejren.  

Hvor to eller flere enheder, der normalt fungerer selvstændigt, afholder sommerlejr på samme tid/sted, må der søges separat for hver enkelt enhed.

Ansøgningen skal være bilagt en deltagerliste med navn, adresse og fødselsdag for deltagere samt en leder- og hjælperliste med navn og adresse for ledere og hjælpere.

Hvis der er ændret deltagerantal, skal dette meddeles til Fritids- og Kulturcentret umiddelbart efter lejren. Sommerlejrtilskuddet vil efterfølgende blive reguleret.  

Ansøgningen indsendes til Høje-Taastrup Kommune, Fritids- og Kulturcentret.

Ved tvivlsspørgsmål kontaktes Christina Pedersen på telefon nr. 43 59 13 19.   

Godkendt af BUS forretningsudvalg den 11.2.2004
Opdateret 18. juli 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00