Foreninger
  • Få siden oplæst

Hvordan du søger om årligt tilskud som aftenskole

Herunder kan du læse om den årlige godkendelse for aftenskoler.

I oktober måned modtager aftenskolerne et ansøgningsskema om godkendelse som folkeoplysende forening for det kommende år med ansøgningsfrist i november måned.

Foreninger, der afleverer ansøgning om godkendelse efter ansøgningsfristen, mister en tolvtedel tilskud pr. måned. Tilskud beregnes efterfølgende fra den 1. i måneden efter folkeoplysnings-udvalgets godkendelse af ansøgningen.

Se ansøgningsskema

Se vejledning

Opdateret 14. juli 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00