Foreninger
  • Få siden oplæst

Ansøgning om tilskud for år 2017 og regnskabsaflæggelse for år 2015

Er din forening godkendt under folkeoplysningsloven, modtager foreningen hver november et brev, med information vedr. den årlige godkendelse.

I brevet kan du finde:

  1. Vejledning til ansøgningen 
  2. Ansøgningsfrist 

Modtager foreningen ikke et brev i november, bedes I kontakte Fritids- og Kulturcentret.

Overskrides ansøgningsfristen:

Foreninger, der afleverer ansøgning om tilskud efter ansøgningsfristen, mister en tolvtedel tilskud pr. måned. Tilskud beregnes fra den 1. i måneden efter folkeoplysningsudvalgets godkendelse af ansøgningen.

Ansøgningsprocedure 

  • Du indberetter medlemstal og udfylder et ansøgningsskema i Conventus.
  • Relevante dokumenter, som efterspørges f.eks. medlemslister, vedtægter mm. skal vedhæftes direkte i formularen. 
  • Er din forening ikke oprettet i Conventus, skal din forening oprettes.
  • Efter indtastningen modtager ansøgeren en kvittering pr. mail, hvor modtagelsen bekræftes. Du kan altid se, hvad du har indtastet, i Conventus.
  • Opdager man efterfølgende fejl i de intastede data, kan disse rettes ved at kontakte Fritid & Kultur

Se hvordan du opretter din forening i Conventus.

Se hvordan du indberetter eller ændrer oplysninger om bestyrelsen i Conventus.

Se vejledning til ansøgningen for 2016 

Kun kulturelle foreninger 

Kulturelt Samråd fastsætter det årlige tilskud til de kulturelle foreninger på det første samrådsmøde i det nye år. Tilskuddet udbetales herefter til de kulturelle foreninger. 

Opdateret 21. juni 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00