Foreninger
  • Få siden oplæst

Stikprøvekontrol

Stikprøvekontrol sikrer, at det kommunale tilskud bliver brugt i henhold til Byrådets fordelingsregler, og at kommunens foreninger får det tilskud, og de lokaler, de har ret til i forhold til antallet af medlemmer.

Formål med stikprøvekontrol

Foreningernes tildeling af kommunale lokaler og tilskud beregnes ud fra antallet af medlemmer. Jo flere medlemmer, jo mere får man i tilskud og timer i kommunale lokaler. Da midlerne kommer fra en central pulje, betyder det, at forkerte indberetninger får konsekvens for de andre foreninger.

Lidt om processen

Det er Folkeoplysningsudvalget, der beslutter hvilke foreninger, der skal udtages til stikprøvekontrol, ud fra administrationens forslag.

Foreningen modtager et brev i januar, hvis foreningen er udtaget til stikprøvekontrol. Foreningen får en frist på ca. 3 uger til at aflevere materialet. Inden afleveringsfristen inviterer administrationen foreningen til et informationsmøde, hvor foreningen kan få hjælp og få besvaret spørgsmål til det materiale, som skal indsendes til kommunen.

Stikprøvekontrol gennemføres i februar og marts måned. Administrationen kontrollerer om foreningernes kontingentindtægter svarer til antallet af medlemmer, altså om der er indbetalt kontingent for alle medlemmer.

Læs mere om reglerne for indberetning af medlemstal under tilskudsregler

Folkeoplysningsudvalget behandler resultaterne af stikprøvekontrollen i april. Svar på resultatet af stikprøvekontrollen sendes til foreningen i maj.

Dokumentationskrav

Foreningen indsender:

  • Dokumentation for indbetalt kontingent for et kalenderår
  • Kontingentsatser for kalenderåret (alle hold), samt betalingsterminer (fx halvårlige eller kvartalsvis).

Informationsmøde

Hvert år afholder vi et informationsmøde om stikprøvekontrol. Datoen meddeles til de udtagne foreninger direkte.

Opdateret 14. juli 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00