Foreninger
  • Få siden oplæst

Definition på familiemedlemskab

  • Familiemedlemskabet dækker personer med samme adresse. Hvis der er tale om delt forældremyndighed vil begge biologiske forældres adresse gælde som ”hjem-adresse”. 
  • Forudsætningen for et familiemedlemskab er, at en eller flere børn/unge i familien er medlemmer af og aktive deltagere i regelmæssige aktiviteter i foreningen/kredsen.  
  • Kontingentet for familiemedlemskab udgør minimum 100 kr. pr. registreret person om året. 
  • I særlige tilfælde vil plejeforældre kunne medregnes, såfremt barnet/den unge bor i et fast plejeforhold hos disse voksne.
Opdateret 14. juli 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00