Foreninger
 • Få siden oplæst

Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje

Folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud fra Udviklingspuljen.

Formålet med udviklingspuljen er:

 

 • at støtte og fremme børn og unges (under 25 år) deltagelse i folkeoplysende virksomhed
 • at styrke og udvikle aktiviteter for børn og unge under 25 år
 • at sikre de fysiske rammer for deres deltagelse i folkeoplysende aktiviteter
 • at støtte udvikling af voksenundervisningen

Folkeoplysningsudvalget prioriterer ansøgninger således:

   1. Udvikling
   2. Sikring af fysiske rammer
   3. Vedligeholdelse/indkøb af nyt materiel

Folkeoplysningsudvalget afsætter hvert år 75% af puljen til udvikling af området og sikring af fysiske rammer,  samt 25% af puljen til vedligeholdelse af eksisterende og indkøb af nyt materiel.

Hvem kan søge?
Folkeoplysende foreninger i Høje-Taastrup kommune kan søge udviklingspuljen. 

Læs mere om hvordan din forening kan blive godkendt.

Se også tilskudsmuligheder for folkeoplysende foreninger.

Hvad kan du søge tilskud til?

 1. Opstart af nye foreninger
  Der kan søges tilskud til opstart af ny forening/aktivitet uden at foreningen/aktiviteten til en start skal godkendes som folkeoplysende, så længe projektet er indenfor folkeoplysningslovens rammer. Administrationen aftaler igangsættelsen med formanden for Folkeoplysningsudvalget.
 2. Igangsættelse af nye aktiviteter i eksisterende foreninger (udvide med aktiviteter, der ligger ud over de eksisterende aktiviteter).
 3. Enkeltstående aktiviteter, som har til formål at tiltrække og fastholde flere børn og unge til foreningerne:
  Der kan bevilges tilskud til selve aktiviteten, til rekvisitter, til reklame for aktiviteten og til honorar til projektets koordinator. Projektet kan få konsulentbistand fra administrationen. Når projektet er afsluttet afleveres regnskab.
 4. Lederrekruttering
 5. Sikring af fysiske rammer
  Ved projekter til sikring af de fysiske rammer ydes der så vidt muligt tilskud til de samlede udgifter (inkl. værdien af frivillig arbejdskraft) ud fra 1/3-modellen:
 • 1/3 fra Folkeoplysningsudvalget
 • 1/3 søges af foreningerne via landsforbund, fonde, egenkapital eller andre tilskud
 • 1/3 fra foreningen i form af værdi af eget arbejde eller egenkapital

Hvad kan du ikke få tilskud til?

 • Anlægsbyggeri
 • Løn til instruktører
 • Forplejning
 • Opstart af foreninger, der ikke kan videreføres som frivillig forening for børn og unge

Ansøgninger skal indeholde

 • Navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail
 • Hvem der står bag projektet
 • En beskrivelse af projektet
 • Hvor og hvornår projektet starter og slutter
 • Hvor meget der søges i støtte, herunder medfinansiering
 • Oplysning om der er søgt andre steder

Se ansøgningsfrister og kontaktoplysninger

Opdateret 29. august 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00