Foreninger
 • Få siden oplæst

Tilskud til rejser og lejre - retningslinjer og vejledning

Herunder finder du en kort vejledning i, hvordan der skal søges om tilskud, samt retningslinjer for, hvad der kan udbetales tilskud til.

Hver forening kan som maksimum få det tilskud, der er reserveret til foreningen til kurser samt rejser og lejre. Hvis foreningen har brugt hele sit reserverede beløb, kan de stadig indsende ansøgninger, da disse vil blive udbetalt, hvis der er penge i overskud fra puljen efter årets udgang. Der kan dog max. udbetales 300 % af det reserverede beløb.

Rejser/lejre, der medfører mindst 1 overnatning:


 • Der ydes tilskud op til 200 kr. pr. tilskudsberettiget deltager under 25 år.
 • Ved udgifter op til 200 kr. pr. tilskudsberettiget deltager refunderes hele beløbet.
 • Der ydes tilskud til 2 ledere pr. påbegyndt 10 deltagere, herefter 1 yderligere pr. påbegyndt 10 deltagere.
 • Transportudgiften dækkes højst med det beløb, der svarer til billigste offentlige transportmiddel.
 • Der ydes max. kr. 500,- i tilskud til transport af omfangsrigt og/eller tungt materiel.
 • Deltagerliste, med angivelse af fødselsdag og år, skal vedlægges ansøgningen.
 • Sammen med ansøgningen skal der fremsendes dokumentation for betaling af udgifter.

Hent ansøgningsskemaet

Ansøgningsfrist

 • Ansøgninger bedes sendt til  Fritids- og Kulturcentret senest 2 måneder efter kursus ophør. Men indsend meget gerne løbende.
 • Ved årets afslutning fastsættes ansøgningsfristen af Fritids- og Kulturcenteret på baggrund af Høje-Taastrup Kommunes frist for bogføring på foregående år. 
 • Ansøgningsfristen er som regel lige efter nytår. 
 • Alle foreninger får oplyst ansøgningsfristen direkte på mail i slutningen af året. 
 • Ansøgninger kan ikke overflyttes til året efter. 

Ansøgningen sendes til: Høje-Taastrup Kommune Fritids- og Kulturcenter Bygaden 2 2630 Taastrup eller per mail: fritidkultur@htk.dk 

Har du yderlige spørgsmål til hvad og hvordan, der kan søges tilskud til rejser og lejre, er du velkommen til at kontakte Fritids- og Kulturcentret, Casper Graugaard, på telefon 4359 1311, eller sende en e-mail til: CasperGr@htk.dk 

Opdateret 21. juni 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00