Foreninger
 • Få siden oplæst

Tilskud til rejser og lejre - retningslinjer og vejledning

Herunder finder du en kort vejledning i, hvordan der skal søges om tilskud samt retningslinjer for, hvad der kan udbetales tilskud til.

Tilskud til rejse/lejre

 • Ved rejser og lejre forstås et arrangement af mindst 24 timer varighed.
 • Der gives et tilskud, der svarer til 50 % af den dokumenterede udgift, dog max. kr. 1.250,00.
 • Tilskud vedrørende transport, gives kun ved brug af den billigste offentlige transport.
 • Ydes der kommunalt lokaletilskud til foreningens rejse/lejre, skal dette fratrækkes foreningens udgifter således, at tilskud udelukkende baseres på ikke-dækkede udgifter.
 • Hver forening kan kun få tilskud til en rejse/lejre pr. år.

Ansøgningsfrist 

 • Ansøgningen være Fritids- og Kulturcentret i hænde senest den 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.
 • Deltagerliste, med angivelse af fødselsdag og år, skal vedlægges ansøgningen.
 • Dokumentation for udgifter i form af kvitteringer skal vedægges ansøgningen.

Forretningsgangen for ansøgninger

 • Ansøgningerne sendes med dokumentation fra foreningerne til Fritids- og Kulturcentret, som sørger for at sende kopi af materialet til Samrådet.
 • Bevilliget tilskud udbetales af Fritids- og Kulturcentret, når denne har fået besked herom fra Samrådet.

Ansøgningen sendes til:

Høje-Taastrup Kommune

Fritids- og Kulturcenter

Bygaden 2

2630 Taastrup

Har du yderlige spørgsmål til hvad og hvordan, der kan søges tilskud til rejser og lejre, er du velkommen til at kontakte Fritids- og Kulturcentret, Maria Olsson, på telefon 4359 1315, eller sende en e-mail til: MariaOl@htk.dk
Opdateret 14. juli 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00