Foreninger
 • Få siden oplæst

Tilskud til kurser - retningslinjer og vejledning

Herunder finder du en kort vejledning i, hvordan der skal søges om tilskud samt retningslinjer for, hvad der kan udbetales tilskud til.

Hver forening kan som maksimum få det tilskud, der er reserveret til foreningen til kurser samt rejser og lejre. Hvis foreningen har brugt hele sit reserverede beløb, kan de stadig indsende ansøgninger, da disse vil blive udbetalt, hvis der er penge i overskud fra puljen efter årets udgang. Der kan dog max. udbetales 300 % af det reserverede beløb.

Leder-/træner-/instruktøruddannelse:


 • Der ydes tilskud til både lønnede og ulønnede ledere/træneres deltagelse i kursus.
 • Der kan ydes tilskud til grund-, basis- og dommerkurser.
 • Foreningen skal selv betale de første kr. 200,- af kursusafgiften pr. voksen over 25 år. Børn og unge under 25 år får hele kursusafgiften dækket.
 • Der ydes ikke tilskud til kurser i udlandet.
 • Der kan gives max. 10.000 kr. i tilskud pr. kursusenhed.
 • Transportudgiften dækkes højst med det beløb, der svarer til billigste offentlige transportmiddel.
 • Der kan kun søges tilskud fra én pulje (elite eller bredde) og der kan ikke søges tilskud fra begge steder til samme formål.
 • Deltagerliste, med angivelse af fødselsdag og år, skal vedlægges ansøgningen.
 • Sammen med ansøgningen skal der fremsendes dokumentation for betaling af udgifter.

Hent ansøgningsskemaet
 

Ansøgningsfrist

 • Ansøgninger bedes sendt til Fritids- og Kulturcentret senest 2 måneder efter kursus ophør. Men indsend meget gerne løbende.
 • Ved årets afslutning fastsættes ansøgningsfristen af Fritids- og Kulturcenteret på baggrund af Høje-Taastrup Kommunes frist for bogføring på foregående år. 
 • Ansøgningsfristen er som regel lige efter nytår. 
 • Alle foreninger får oplyst ansøgningsfristen direkte på mail i slutningen af året.
 • Ansøgninger kan ikke overflyttes til året efter. 

Ansøgningen sendes til:

Høje-Taastrup Kommune

Fritids- og Kulturcenter

Bygaden 2

2630 Taastrup

Eller per mail: fritidkultur@htk.dk

Har du yderlige spørgsmål til hvad og hvordan, der kan søges tilskud til uddannelse, er du velkommen til at kontakte Fritids- og Kulturcentret, Casper Graugaard, på telefon 4359 1311, eller sende en e-mail til: CasperGr@htk.dk

Opdateret 21. juni 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00