Foreninger
  • Få siden oplæst

Tilskud til kurser - retningslinjer og vejledning

Herunder finder du en kort vejledning i, hvordan der skal søges om tilskud samt retningslinjer for, hvad der kan udbetales tilskud til.

Leder-/træner-/instruktøruddannelse:

  • Der gives tilskud på 50 % af uddannelses-/kursusafgift dog max. kr. 800, - pr- forening.
  • Der ydes ikke tilskud til transportudgifter.
  • Hver forening kan i løbet af et kalenderår højst få tilskud til 2 kurser.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være Fritid og Kultur i hænde senest den 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.

Sammen med ansøgningen om tilskud, skal der forelægges dokumentation i form af kvittering, kursusbevis eller andet kursusmateriale.          

Forretningsgangen for ansøgninger

Ansøgningerne sendes med dokumentation fra foreningerne til Fritids- og Kulturcentret som sørger for at sende kopi af materialet til Samrådet.

Bevilliget tilskud udbetales af Fritids- og Kulturcentret, når denne har fået besked herom fra Samrådet.     

Ansøgningen sendes til:

Høje-Taastrup Kommune

Fritids- og Kulturcenter

Bygaden 2

2630 Taastrup

Har du yderlige spørgsmål til hvad og hvordan, der kan søges tilskud til uddannelse, er du velkommen til at kontakte Fritids- og Kulturcentret, Maria Olsson, på telefon 4359 1315, eller sende en e-mail til: MariaOl@htk.dk 

Opdateret 12. januar 2018

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00