Foreninger
  • Få siden oplæst

Frivillige sociale foreninger

Her kan du finde information om kommunens samarbejde med de frivillige foreninger. Det er Lov om social service §18, der sætter rammerne for dette samarbejde.

Byrådet afsætter hvert år midler til en pulje for frivilligt socialt arbejde. Foreninger kan søge tilskud til aktiviteter, der støtter dette formål.

Opdateret 24. marts 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00