Foreninger
  • Få siden oplæst

Frivillighedskonference

I samarbejde med Kontaktgruppen for frivilligt socialt arbejde arrangerer Høje-Taastrup Kommune årligt en frivillighedskonference i oktober / november måned.

På frivillighedskonferencen indgår oplæg inden for udviklingen af det frivillige sociale arbejde, ligesom de frivillige foreninger udpeger repræsentanter til Kontaktgruppen for frivilligt socialt arbejde. Medlemmer vælges for en fireårig periode, suppleanter vælges for en torårig periode.

Frivillighedskonferencen er rettet mod foreninger og klubber, som udfører eller ønsker at udføre et lokalt frivilligt arbejde for én eller flere socialt udsatte grupper i Høje-Taastrup Kommune.

Opdateret 11. juli 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00