Foreninger
  • Få siden oplæst

Kontaktgruppen

Høje-Taastrup Kommune har oprettet Kontaktgruppen for frivilligt socialt arbejde, og gruppens formål er at medvirke til udvikling af samarbejdet mellem de frivillige sociale organisationer og kommunen.

Kontaktgruppen arbejder som en selvstændig enhed, der høres i sager, der omhandler samarbejdet mellem Høje-Taastrup Kommune og det frivillige sociale område. Gruppen medvirker også ved planlægningen af kommunens årlige frivillighedskonference.

Kontaktgruppen består af 9 medlemmer, som vælges på frivillighedskonferencen hvert fjerde år. Gruppen sammensættes ud fra en fordelingsnøgle, som sikrer en bred repræsentation fra børne-, voksen-, ældre- og handicapområdet. Derudover har Seniorrådet en repræsentant i Kontaktgruppen.

Kontaktgruppen mødes minimum 4 gange årligt og fastlægger selv sin forretningsorden.

Opdateret 19. oktober 2015

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00