Foreninger
  • Få siden oplæst

Retningslinjer for § 18-tilskud

Det er ifølge loven op til en lokal politisk afgørelse at prioritere, hvilke områder og aktiviteter, der skal have støtte. I Høje-Taastrup Kommune er denne kompetence tillagt Socialudvalget. Den enkelte forening har ikke krav på at få kommunal støtte.

Da nogle foreninger har mulighed for at få støtte via andre puljer i kommunen, sker der en løbende koordinering, således at foreningen kan få oplyst, hvilke lignende aktiviteter, der allerede eksisterer, og hvilke andre støttemuligheder, der er i kommunen.

Fordeling af midler efter § 18 sker 2 gange årligt.

Ansøgningsfristerne annonceres i den lokale presse samt på kommunens hjemmeside.

Det tilstræbes, at midlerne fordeles ligeligt i mellem de 2 årlige uddelingsrunder.

Af den samlede pulje, er der øremærket årligt tilskud til partnerskabsaftale (Veteransport TIK) og Frivilligcenter Høje-Taastrup.

 Læs retningslinjerne for at søge støtte

Opdateret 19. august 2015

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00