Foreninger
 • Få siden oplæst

§ 79-puljen

Høje-Taastrup Kommune har i 2017 afsat penge til puljen efter § 79 på 481.744 kr. Der er på forhånd disponeret over 150.000 kr.

Det vil sige, at der er 331.744 kr. til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Målgruppen er ældre og handicappede borgere. Puljen fordeles én gang årligt på Ældre- og Sundhedsudvalgets aprilmøde.

Hvad kan man søge tilskud til?

Byrådet besluttede på sit møde den 13. december 2016, at:

 1. særlige aktiviteter for ældre og handicappede i 2017 tildeles § 79 midler, hvis de fremmer
  - motion, træning og forebyggende tiltag,
  - frivilligt arbejde i forbindelse med Livskraft - et fælles ansvar,
  - frivilligt arbejde omkring plejecentrene 
 2. der maksimalt tildeles midler til dækning af 50% af udgifterne til transport og udflugter.

Hvem kan søge?

Klubber, foreninger og andre frivillige, som tilbyder aktiviteter, som er nævnt ovenfor.

Ansøgningsfristen til puljen for 2017 er mandag, den 13. februar.

Puljen bliver fordelt på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 4. april 2017.

Tildelingskriterier

 • Der bliver kun ydet tilskud til aktiviteter, der henvender sig til borgere, som bor i Høje–Taastrup Kommune.
 • Foreningspuljen bliver tildelt til konkrete aktiviteter og dækker faktiske udgifter til netværksskabende aktiviteter. Det kan også være til udbydere af gymnastik og anden motion for ældre og svage borgere.
 • Transportpuljen giver kun tilskud til borgere, der bor i Høje-Taastrup Kommune, som modtager social pension og som ikke kan benytte egne eller offentlige transportmidler til at transportere sig hen til aktiviteten.
 • For begge puljer prioriterer Ældre- og Sundhedsudvalget mellem de fremsendte ansøgninger hvilke aktiviteter, der får tilskud i budgetåret.

Hvordan søger man?

Du kan finde ansøgningsskemaer nederst på siden. Du kan enten printe et skema og udfylde det i hånden, eller du kan vælge det skema, hvor der står elektronisk udfyldelse og udfylde det på din PC.

Din ansøgning kan du sende med mail til sundhedomsorg@htk.dk

Eller med post til: Høje-Taastrup Kommune, Sundheds- og Omsorgscentret, Bygaden 2, 2630 Taastrup. Att.: Inger Marie Steenbjerg.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte Inger Marie Steenbjerg på telefon 43 59 13 43 eller pr. mail til IngerSt@htk.dk

Ansøgningsskemaerne for 2017 finder du nedenfor:

Ansøgningsskema til Foreningspuljen

Ansøgningsskema til elektronisk udfyldelse (brug F11-tasten til at hoppe fra punkt til punkt)

Ansøgningsskema til at printe ud 

Ansøgningsskema til tranportpuljen

Ansøgningsskema til elektronisk udfyldelse (brug F11-tasten til at hoppe fra punkt til punkt)

Ansøgningsskema til at printe ud

Opdateret 6. januar 2017

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00