Foreningsservice
  • Få siden oplæst

Foreningspris 2018 på Frivillig Fredag 28.09.2018

Høje-Taastrup Kommune siger hvert år TAK til de mange frivillige i kommunen ved et stort show i Taastrup Teater. I 2018 er Forenings-prisen flyttet til Frivillig Fredag, som er de frivilliges dag i hele Danmark.

Foreningspris

Foreningsprisfesten 2018

I 2018 blev priserne uddelt på Frivillig Fredag den 28.09.2018 i Taastrup Teater. Her blev de frivillige kræfter fejret og sat i fokus, og netværk blev styrket gennem speeddating. 

Der blev uddelt i alt tre priser; Foreningsprisen, Hædersprisen og Unglederprisen. 

Prisvindere

  • Foreningensprisens 1. plads gik til Høje-Taastrup Bokseklub. 
  • Festen på Pladsen fik en flot 2. plads
  • TIK Håndbold 3. pladsen. 
  • Årets Unglederpris gik til de to FDF’ere Nikolaj Schejbel Nielsen og Christian Præstholm Eilertsen. 
  • Den ene Hæderspris gik til makkerparret Karen-Lise Weillmann og Henning Nielsen fra Hedehusene Gymnastikforening. 
  • Den anden Hæderspris gik til Hans Behrendt, som er aktiv i en række sammenhænge, bl.a. i Frivillighedsdagen og Paraplyens Venner.

Alle tre priser er stiftet for at anerkende det store frivillige arbejde, der ydes i kommunens mange forskellige foreninger til gavn for alle borgere. 

Foreningsprisen gives til en forening, der har gjort noget ekstraordinært for medlemmer eller lokalområde. Prisen er sponseret af Danske Bank og kan give et godt rygstød til din forening. Tidligere modtagere af prisen har haft stor gavn af de 25.000,-, 10.000,- eller 5.000,- kroner, som gives til henholdsvis 1., 2. eller 3. pladsen. Alle foreninger kan indstilles til prisen og et bedømmelsesudvalg vil juni 2017 udvælge nominerede foreninger til prisen på baggrund af de indkomne indstillinger. 

Hædersprisen gives til to personer, der gennem en årrække har ydet en ekstraordinær indsats for foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune. Det er Fritids- og Kulturudvalgets hædring af personer, som har sat deres tydelige præg på foreningslivet eller på en enkelt forenings udvikling. Kandidater kan indstilles af enkeltpersoner eller foreninger. 

Unglederprisen er Folkeoplysningsudvalgets pris til et ungt menneske under 25 år, som yder en stor indsats i foreningen. Prisen er stiftet for at skabe fokus på de mange unge, som yder en frivillig indsats for andre unge og ældre i kommunen. Prisen er på 5.000,- kroner som går til den unge leder. Alle kan indstille en kandidat til prisen. Der vil primo august 2017 blive nomineret 5 Ungledere til prisen, den endelige vinder findes ved en sms-afstemning, der afsluttes ved Foreningsprisfesten i Taastrup Teater.

Opdateret 4. oktober 2018

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00