Foreningsservice
  • Få siden oplæst

Foreningsprisfesten 2019 på Frivillig Fredag 27.09.2019

Høje-Taastrup Kommune siger hvert år TAK til de mange frivillige i kommunen ved et stort show i Taastrup Teater. I 2019 holdes Foreningsprisen på Frivillig Fredag, som er de frivilliges dag i hele Danmark.

Foreningspris

Foreningsprisfesten 2019

I 2019 bliver priserne uddelt på Frivillig Fredag den 27.09.2019 i Taastrup Teater. Her bliver de frivillige kræfter fejret og sat i fokus.

Der vil blive uddelt i alt tre priser; Foreningsprisen, Hædersprisen og Unglederprisen. 

Foreningsprisen gives til en forening, der har gjort noget ekstraordinært for medlemmer eller lokalområde. Prisen er sponseret af Danske Bank og kan give et godt rygstød til din forening. Tidligere modtagere af prisen har haft stor gavn af de 25.000,-, 10.000,- eller 5.000,- kroner, som gives til henholdsvis 1., 2. eller 3. pladsen. Alle foreninger kan indstilles til prisen og et bedømmelsesudvalg vil i august 2019 udvælge nominerede foreninger til prisen på baggrund af de indkomne indstillinger. 

Hædersprisen gives til to personer, der gennem en årrække har ydet en ekstraordinær indsats for foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune. Det er Fritids- og Kulturudvalgets hædring af personer, som har sat deres tydelige præg på foreningslivet eller på en enkelt forenings udvikling. Kandidater kan indstilles af enkeltpersoner eller foreninger. 

Unglederprisen er Folkeoplysningsudvalgets pris til et ungt menneske under 25 år, som yder en stor indsats i foreningen. Prisen er stiftet for at skabe fokus på de mange unge, som yder en frivillig indsats for andre unge og ældre i kommunen. Prisen er på 5.000,- kroner som går til den unge leder. Alle kan indstille en kandidat til prisen. Der vil primo august 2019 blive nomineret 5 Ungledere til prisen, den endelige vinder findes ved en sms-afstemning, der afsluttes ved Foreningsprisfesten i Taastrup Teater den 27.09.2019.

Alle tre priser er stiftet for at anerkende det store frivillige arbejde, der ydes i kommunens mange forskellige foreninger til gavn for alle borgere.

Opdateret 12. april 2019

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00