Foreningsservice
  • Få siden oplæst

Høje-Taastrup Foreningslederakademi

Foreningslederakademiet starter nyt hold til efteråret. Der er ansøgningsfrist d. 15. juni.

Foreningslederakademiets deltagere årgang 2017/18 kommer fra forskellige foreninger som fx Taastrup Børnedanserforening, De Grønne Pigespejdere og HTI Fodbold. Den yngste er 20 – den ældste er 68, men fælles er, at de alle er frivillige foreningsledere eller lederaspiranter og gerne vil være endnu dygtigere ledere.

Hvad er Høje-Taastrup foreningslederakademi?

Høje-Taastrup foreningslederakademi er en uddannelse for foreningsledere eller kommende foreningsledere i foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune,  som ønsker at udvikle deres personlige lederskab. På forløbet, der strækker sig over et halvt år, præsenteres deltagerne for forskellige redskaber og nye perspektiver på foreningsarbejdet og får mulighed for danne netværk på tværs.  Første hold startede på uddannelsen i 2017, og endnu et hold fulgte i 2018. Begge gange har været en stor succes. Byrådet har derfor besluttet at starte et nyt hold til efteråret 2019.

Hvad får man ud af uddannelsen?

De frivillige ledere får undervisning i bl.a. kommunikation, konflikthåndtering, motivation og ledelse af frivillige. De får derfor en række kompetencer, som kan bruges direkte i deres daglige virke i foreningslivet. Deltagerne får også et stærkt netværk på tværs af foreningerne og mulighed for at lade sig inspirere af hinanden og trække på hinandens viden og erfaringer.

Se programmet for uddannelsen

Hvad kræver det?

Det koster 2.000 kr. at deltage, som foreningen eller deltageren betaler. Ved mindst 90% deltagelse refunderes halvdelen af beløbet ved afslutning, og deltageren får et uddannelsesbevis. Hvis du søger om optagelse, skal du kunne deltage i hele den første og sidste undervisningsweekend.

Næste ansøgningsfrist er 15. juni

Der er nu åbent for ansøgninger til uddannelsen, som starter i efteråret 2019. Send en kort motiveret ansøgning, hvor du skriver, hvad din rolle i foreningen er, og hvorfor du ønsker at deltage. Send den til FritidKultur@htk.dk senest lørdag d. 15. juni. Der er 20 pladser på holdet, som vil blive fordelt af styregruppen under hensyn til en bred deltagersammensætning.

Opdateret 30. april 2019

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00