Foreningsservice
  • Få siden oplæst

Høje-Taastrup Foreningslederakademi

Foreningslederakademiet starter nyt hold til efteråret. Der er ansøgningsfrist d. 15. juni.

Foreningslederakademiets deltagere årgang 2017/18 kommer fra forskellige foreninger som fx Taastrup Børnedanserforening, De Grønne Pigespejdere og HTI Fodbold. Den yngste er 20 – den ældste er 68, men fælles er, at de alle er frivillige foreningsledere eller lederaspiranter og gerne vil være endnu dygtigere ledere.

Hvad er Høje-Taastrup foreningslederakademi?

Høje-Taastrup foreningslederakademi er en uddannelse for foreningsledere eller kommende foreningsledere i foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune, som ønsker at udvikle deres personlige lederskab, få flere redskaber og nye perspektiver på foreningsarbejdet og danne netværk på tværs. Uddannelsen er et samarbejde mellem det folkeoplysende område og det frivillige sociale område og første hold startede på uddannelsen i september 2017. Det har været så stor en succes, at Byrådet har besluttet, at et nyt hold kan starte til efteråret 2018. 

Hvad får man ud af uddannelsen?

De frivillige ledere får undervisning i blandt andet kommunikation, konflikthåndtering og inspiration til motivation og ledelse af frivillige og får derfor en række kompetencer med, som kan bruges direkte i deres daglige virke i foreningslivet. Deltagerne får også et stærkt netværk på tværs af foreningerne og mulighed for at lade sig inspirere af hinanden og trække på hinandens viden og erfaringer.

Hvad kræver det?

Det koster 2000 kr. at deltage, som foreningen eller deltageren betaler. Ved mindst 90% deltagelse refunderes halvdelen af beløbet, og deltageren får et uddannelsesbevis. Hvis du søger om optagelse, skal du kunne deltage i hele den første og sidste undervisningsweekend. 

Se programmet for uddannelsen

Næste ansøgningsfrist er 15. juni

Der er nu åbent for ansøgninger til uddannelsen, som starter i efteråret. Send en kort motiveret ansøgning, hvor du skriver, hvad din rolle i foreningen er, og hvorfor du ønsker at deltage. Send den til FritidKultur@htk.dk senest fredag d. 15. juni. Der er 20 pladser på holdet, som vil blive fordelt af styregruppen under hensyn til en bred deltagersammensætning.
Opdateret 4. juni 2018

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00