Foreninger
  • Få siden oplæst

Kontakt til Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget afholder et møde om måneden med undtagelse af juli måned.

Alle ansøgninger om godkendelse som folkeoplysende forening og til Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje skal til høring i de respektive samråd, så der må påregnes en vis sagsbehandlingstid på ansøgningerne.

Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgninger mv. løbende i den rækkefølge de kommer ind.

Formand og næstformand afholder dagsordensmøde 14 dage før mødet. På dagsordensmødet fastsættes dagsorden for det kommende møde.

Ansøgninger mv. til Folkeoplysningsudvalget sendes til: Fritidkultur@htk.dk

Yderligere oplysninger

Har du brug for yderligere oplysninger om Folkeoplysningsudvalget og Folkeoplysningsloven, kan du kontakte:

Stig Jørgensen,

Telefon 4359 1450,

Mail: stigjoe@htk.dk

Opdateret 30. september 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00