Foreninger
  • Få siden oplæst

Idrættens samråd

Idrættens Samråd er et udvalg under Folkeoplysningsudvalget. Samrådet fungerer som taleorgan for den organiserede idræt i Høje-Taastrup Kommune.

Idrættens Samråds formål er:

  • At koordinere idrætsforeningernes, kredsenes og folkeoplysningsudvalgets indsats for idrætten i kommunen
  • At skabe debat omkring nye idrætstiltag, med idrætskonsulenten som formidler
  • At vejlede folkeoplysningsudvalget i prioritering af anlæg og forbedringer af idrætsfaciliteterne og kommunale tilskudsordninger
  • At være bindeled mellem folkeoplysningsudvalget og kommunens idrætsforeninger
  • At løse de idrætsmæssige opgaver i kommunen bedst muligt inden for de givne økonomiske rammer
  • At fordele idrætsfaciliteterne til idrætten. I starten af hvert år finder lokalefordelingsmøderne sted for idrætten. Fordelingen sker efter følgende sæt fordelingsregler godkendt af Folkeoplysningsudvalget/Byrådet.
  • Yderligre information om samrådets arbejdsopgaver og funktion kan ses i vedtægterne og forretningsordenen for Idrættens Samråd. 

 

Se også

Tildelt tilskud for idrætten 2016

Idrættens timefordelingsregler 2016

Tilskud til rejser og lejre under Idrættens Samråd

Tilskud til uddannelse under Idrættens Samråd

Idrættens Samråds mødeplan

Samrådet kan kontaktes ved henvendelse til Idrætsfaglig leder Peter Christensen i Fritid og Kultur, eller Formanden for Idrættens Samråd Jens Bjerge.

Opdateret 25. juli 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00