Foreninger
 • Få siden oplæst

Kulturelt Samråd

Kulturelt Samråd er et udvalg under Folkeoplysningsudvalget.

Kulturelt Samråd har bl.a. til opgave at:

 • yde støtte til kulturelle arrangementer / aktiviteter, herunder foreningsaktiviteter
 • indkøbe kunst til kommunen
 • uddele årets kulturpris

Læs mere om:

Ansøgninger og frister 

Samrådet mødes normalt den 4. tirsdag i hver måned (bortset fra juli og december måned).

Fristen for forslag eller ansøgninger er 14 dage før mødet afholdes.  

Ansøgninger til eller korrespondance med Det kulturelle Samråd sker via:

Stine Vad Johansen

Fritids- og Kulturcenter

E-mail: StineJo@htk.dk

Tlf.: 43 59 13 39

Samrådet er placeret under Folkeoplysningsudvalget og består af:

 • syv stemmeberettigede medlemmer, valgt af de kulturelle foreninger for en byrådsperiode
 • tre tilforordnede med kulturelt tilhørsforhold, udpeget af Fritids- og Kulturudvalget

Kulturelt Samråds medlemmer er:

 • Ruth Trier, formand, kunstforeninger 
 • Afshaa Shafiq Khan, repræsentant for Brugerrådene i Kulturhusene
 • Anette Dahl Nielsen, sang- og danseforeninger 
 • Jette Thomsen, teaterforeninger 
 • Jørn Jordan-Knudsen, Øvrige Kulturelle Foreninger 
 • Jørgen Kristensen, musikforeninger 
 • Benny Pedersen, repræsentant for Musikskolens bestyrelse 
 • Otto Vinter, tilforordnet, Folkeoplysningsudvalget 
 • Jan Hansen, tilforordnet, Musikskolen 
 • Peter Mark Lundberg, tilforordnet, Kulturhusene/Biblioteket/Taastrup Teater- og Musikhus

Find mødereferater fra indeværende år.

Opdateret 26. september 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00