Foreninger
  • Få siden oplæst

Kulturelt samråd

Kulturelt Samråd er et udvalg under Folkeoplysningsudvalget.

Kulturelt Samråd har bl.a. til opgave at:

  • yde støtte til kulturelle arrangementer / aktiviteter, herunder foreningsaktiviteter
  • indkøbe kunst til kommunen
  • uddele årets kulturpris

Læs mere om:

Ansøgninger og frister 

Samrådet mødes normalt den 4. tirsdag i hver måned (bortset fra juli og december måned).

Fristen for forslag eller ansøgninger er 14 dage før mødet afholdes.  

Ansøgninger til eller korrespondance med Det kulturelle Samråd sker via:

Stine Vad Johansen

Fritids- og Kulturcenter

E-mail: StineJo@htk.dk

Tlf.: 43 59 13 39

Samrådet er placeret under Folkeoplysningsudvalget og består af:

  • syv stemmeberettigede medlemmer, valgt af de kulturelle foreninger for en byrådsperiode
  • fire tilforordnede med kulturelt tilhørsforhold, udpeget af Fritids- og Kulturudvalget

Find mødereferater fra indeværende år.

Opdateret 25. juli 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00