Foreninger
  • Få siden oplæst

Samrådet for Øvrige Foreninger

Under dette samråd hører en række foreninger, som har aktiviteter for børn og unge - og som samtidig ikke er deciderede spejder- eller idrætsforeninger. Det drejer sig om teater, islandske heste, rollespil m.m.

Blandt Samrådets hovedopgaver hører:

 

Fordeling af basis- og aktivitetstilskud til foreningerne. Tilskuddet tildeles efter foreningernes pointtal og en fordelingsnøgle fastsat af Samrådet.

Foreningerne inddeles i tre grupper efter aktiviteter:

  • Socialtbetonede foreninger
  • Hobbybetonede foreninger
  • Aktivitetsbetonede foreninger

Læs mere om mulighederne for tilskud til folkeoplysende foreninger

Behandling af ansøgninger om tilskud til rejser og kurser for Øvrige foreninger

Ansøgninger til eller korrespondance med Samrådet for øvrige foreninger sker via:

Bo Petersen

Fritids- og Kulturcenter

E-mail: BoPe@htk.dk

Tlf.: 43 59 13 16

Samrådet består af repræsentanter fra de tilhørende foreninger og er placeret under Folkeoplysningsudvalget.

Se Samrådets medlemmer.

Opdateret 10. oktober 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00