Fritidstilbud 0-25 år
  • Få siden oplæst

Indmeldelse i klub

Dit barn kan blive indmeldt i fritids- og ungdomsklub, når dit barn skal i 4. klasse.

Hvornår kan man gå i klub?

Børn kan gå i dagklub fra de fylder 10 år/starter i 4. klasse og indtil de fylder 15 år. De kan fortsætte i aftenklub indtil de fylder 19 år.

Hvordan får man plads i klubben?

Fritids- og Kulturcentret skriver automatisk i januar eller februar måned til alle forældre, der har børn i 3. klasse. Børnene bliver tilbudt plads i den fritids- og ungdomsklub, der ligger i distriktet. Ønsker du en anden klubplads til dit barn end den tilbudte, kan du ønske dette, når du svarer på tilbuddet.

Børn i kommunale skoler bliver tilbudt klubplads med start 1. april. Børn i privatskoler bliver tilbudt klubplads med start 1. juli.

Hvis du ønsker en plads i klub til et større barn, kan du rette henvendelse til klubben, der sørger for indmeldelse.

Venteliste

Du kan ikke skrive dit barn på venteliste.

Udmeldelse

Husk at udmelde dit barn, når det ikke længere skal gå i klub. Det sker ikke automatisk, heller ikke i aftenklubben.

Du kan udmelde dit barn her

Se adresser på klubber 

Opdateret 8. marts 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00