Fritidstilbud 0-25 år
  • Få siden oplæst

Ungdomsskoler

Taastrup Ungdomsskole ligger på Taastrupgårdsvej.

Aktiviteter i Ungdomsskolen:

  • Heltidsundervisning
  • Almen undervisning
  • Prøveforberedende undervisning
  • Knallertkørekort
  • Specialundervisning
  • Undervisning særligt tilrettelagt for unge med anden etnisk baggrund

Adresse

Taastrup Ungdomsskole
Taastrupgårdsvej 12, 2630 Taastrup
Tlf.: 43 35 28 10
Se ungdomsskolens hjemmeside 

På UddannelsesGuiden.dk kan du finde oplysninger om bl.a. ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Se også

Opdateret 13. marts 2017

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00