Lokaler og arealer
 • Få siden oplæst

Lån og leje af kommunale lokaler

Her kan du læse, hvem der kan låne kommunale lokaler, til hvilket formål og skolernes åbningstider for fritidsbrugere.

Kommunens lokaler

Herunder kan du se og låne lokaler.

Anvendelse af lokaler

Hvem kan låne lokaler?

Følgende kan låne lokaler (prioriteret rækkefølge) 

 1. Primær bruger: Skoler, Sfo, Ungdomskoler, musiske skoler
 2. Sekundær bruger: Folkeoplysende foreninger
 3. Tertiær bruger: Ikke godkendte, men hjemmehørende kommunale institutioner og foreninger*

Hvad kan lokaler ikke bruges til?

Høje-Taastrup Kommune udlåner ikke lokaler/faciliteter til enkeltpersoner eller private fester/formål.

Den primære bruger har ret til adgang til lokalerne, men ved aflysning er der følgende frister:

 • Den primære bruger kan aflyse anden brug af lokaler/faciliteter med min. 3 ugers varsel, hvis de selv skal bruge lokalet/faciliteten.
 • Den primære bruger meddeler aflysning til Fritid og Kultur, så øvrige brugere kan afmeldes med min 2 ugers varsel.

Typer af udlån

Der skelnes mellem to typer af lokaleudlån     

1. Sæsonudlån: Kontinuerlige aktiviteter, der foregår ugentligt over flere måneder. (Eksempel; idrætshold eller aftenskolehold).

 • Kommunale institutioner og foreninger, der er godkendt under Folkeoplysningsloven, kan låne lokaler eller faciliteter på sæsonbasis. 
 • Sæsonen løber fra 01.09 til 30.04. Ønskes tid udover sæsonen kontaktes Fritid og Kultur.

    2. Enkeltstående arrangementer: aktivitet der foregår én gang med indhold, der kun relaterer sig til det  konkrete møde. (Eksempel; generalforsamling, stiftende generalforeninger, borgermøde etc.).

 • Kommunale institutioner og foreninger, der er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune, kan låne kommunale lokaler/faciliteter til enkeltarrangementer.*

* En forening er hjemmehørende i HTK, når dens primære aktivitet foregår i kommunen, aktiviteten er rettet mod kommunens borgere eller et flertal af medlemmerne er bosiddende i kommunen. 

Åbningstider for fritidsbrugere på skolerne

 • Lokaler og faciliteter er som udgangspunkt åbne fra 16.00 – 22.00 (Selsmoseskolen kl. 17.00-22.00).
 • Lørdag 08.00 -12.00 er afsat til almindelig træning, efter 12.00 er tiden til stævner og kampe.
 • Omklædningsrum åbnes/lukkes ½ time før og efter træning i hal eller sal.
Opdateret 21. juni 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00