Lokaler og arealer
  • Få siden oplæst

Lån et lokale

Bliv registreret som bruger i Conventus, for at låne et kommunalt lokale.

Sådan låner du et kommunalt lokale

Alle foreninger kan låne et lokale ved at blive registreret som bruger i Conventus. For at blive registreret som bruger i Conventus, skal du kontakte Fritid og Kultur på mail: fritidkultur@htk.dk.

Hvordan kan du låne et lokale i Conventus?

  1. Foreningen udpeger en bookingansvarlig over for kommunen.
  2. Foreningen, får adgang af Fritid og Kultur og kan se, hvilke lokaler er ledige og lave en bookingforespørgsel.
  3. Forespørgslen godkendes af Fritid og Kultur, og ansøgeren en bookingbekræftelse per mail.

Book lokale for en hel sæson

Sæsonlån foretages en gang om året ved søgning af det årlige tilskud for godkendte folkeoplysende foreninger. Sæsonlån er kun mulige for godkendte folkeoplysende foreninger.

Se mere om det årlige tilskud

Lav en enkel booking

Sociale foreninger som får støtte fra § 18 puljen eller foreninger eller private, som får støtte fra Integrationspuljen, kan også booke et kommunalt lokale, til en enkeltarrangement, fx en generalforsamling. Det sker ved at de registreres som bruger i Conventus.

Frister

  • Ansøgning om lån af lokale er senest 3 uger før arrangementet.
  • Arrangementer med mere end 150 deltagere skal ansøges min. 2 måneder før afholdelse. Se i øvrigt afsnittet om særarrangementer.

Åbningstider for fritidsbrugere på skolerne

  • Lokaler og faciliteter er som udgangspunkt åbne fra 16.00 – 22.00 (Selsmoseskolen kl. 17.00-22.00).
  • Lørdag 08-12 er afsat til almindelig træning, efter 12.00 er tiden til stævner og kampe.
  • Omklædningsrum åbnes/lukkes ½ time før og efter træning i hal eller sal.

Generelt

Fritid og Kultur administrerer udlån af lokaler, ved spørgsmål kontaktes fritidkultur@htk.dk.

I tvivlsspørgsmål om hvem der kan låne lokaler, fortolker Fritid og Kultur reglementet, som løbende bliver ajourført.

Afgørelser foretaget af Fritid og Kultur kan ankes til Byrådet senest 4 uger efter meddelelse af afgørelsen.

Opdateret 15. juni 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00