Lokaler og arealer
 • Få siden oplæst

Ordensreglement for kommunale lokaler/faciliteter

Lokalerne må kun benyttes til det formål, de er ansøgt til. Formålet skal fremgå tydeligt af ansøgningen.

Den person, som på Foreningens/institutionens vegne har lånt lokalerne, er ansvarlig for at reglementet overholdes og at holde sig ajour med eventuelle ændringer.  

Husk at rette jeres oplysninger om foreningen, hvis der sker ændringer. Dette gøres i Conventus

Afbud og aflysninger 

 • Afbud skal meldes til Fritid og Kultur, senest 8 dage før, på telefon nummer 43 59 13 11.
 • For skolelokaler gælder, at såfremt skolen undtagelsesvis selv skal benytte et lokale, som er udlånt til anden side, vil der blive givet besked til fritidsbrugerne om aflysning med mindst 14 dages varsel.
 • Skolen meddeler Fritid og Kultur aflysning med mindst 3 ugers varsel.  
 • Udebliver foreningen/institutionen uden aflysning gentagne gange, betragtes dette som misligholdelse og tiden kan fratages brugeren for resten af sæsonen.

Ordensregler

 • Lokalerne skal efterlades i samme stand, som de er modtaget. 
 • I visse lokaler er der specielle regler og instrukser, der skal overholdes.  

 • Den vagthavende servicemedarbejders anvisninger og henstillinger skal følges.  

 • Rygning er ikke tilladt på kommunale institutioner, anlæg og faciliteter.

Skader

 • Den ansvarlige skal umiddelbart efter benyttelsens ophør underrette den vagthavende servicemedarbejder eller Fritid og Kultur, hvis der er opstået skader eller andre uregelmæssigheder.
 • Hvis der opstår skader på lokaliteter eller inventar, der ikke skyldes almindelig brug, har den ansvarlige forening/institution det økonomiske ansvar overfor Kommunen.
Opdateret 7. april 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00