Lokaler og arealer
  • Få siden oplæst

Idrætshaller og skolesale

Ved udlån af idrætshaller og skolesale gælder der særlige regler.

  1. Øl og sodavand må ikke nydes i haller og sale.
  2. Affald der ikke er plads til i de opstillede containere på skolen skal foreningen/institutionen selv skaffe af vejen.
  3. Der må udelukkende bruges vandbaseret harpiks. Ved kampe/stævner med deltagere fra andre kommuner/klubber er det den ansvarlige for lån af lokalet, der er forpligtet til at sørge for at dette overholdes.
  4. Bander og andet udstyr skal sættes op/tages ned og sættes på plads når foreningens tid er færdig, med mindre andet er aftalt.
  5. Fodtøj, der anvendes udendørs, må ikke benyttes i haller, gymnastik- og tumlesale samt i omklædningsrum. Dette gælder alle former for fodtøj med hæl uanset om de har været brugt udendørs.
  6. Omklædningsrummet skal være forladt senest 30. minutter efter træningen.
Opdateret 26. august 2015

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00