Lokaler og arealer
  • Få siden oplæst

Udlejning af kommunale lokaler

Høje-Taastrup Kommune ønsker at give virksomheder, organisationer og privatborgere mulighed for at udnytte faciliteterne i skolerne til aktiviteter.

Udlejning kræver ikke godkendelse i henhold til Folkeoplysningsloven.

Udlejning af faciliteterne kan kun ske, når disse ikke er udlånt til godkendte foreninger i kommunen.

Formål

  • Faciliteterne kan lejes ud til generalforsamlinger, konferencer, seminarer, samlinger/årsmøder og idrætsaktiviteter.
  • Der lejes ikke ud til arrangementer, hvis eneste formål er af privat karakter.

Priser

Facilitet Takst pr time

Almindeligt undervisningslokale

120,- kr.

Faglokaler og fællesrum

160,- kr.

Kantiner med køkken

200,- kr.

Tumlesale

160,- kr.

Almindelige gymnastiksale

240,- kr.

Idrætssale (Torstorp)

280,- kr.

Idrætshaller

450,- kr.

Weekend og særarrangementer

Aftalt pris

  • Udgifter til opsætning af bander eller rekvisitter betales særskilt. Ligesom betaling for brandvagt eller åbning af faciliteter udover normal åbningstid betales særskilt.
  • Betaling for ekstraydelser tilfalder den institution, som afholder udgiften.

Henvendelse

Udlejning sker ved henvendelse på mail til Fritid og Kultur.

Skader og erstatning

  • Lejer er erstatningsansvarlig i tilfælde, hvor eventuel skade er opstået ved forkert anvendelse af faciliteter eller materiel.
  • Lejer har pligt til at følge anvisninger for brug af materiel og faciliteter givet af kommunens medarbejdere.
Opdateret 11. oktober 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00