Lokaler og arealer
  • Få siden oplæst

Udlejning af kommunale lokaler

Høje-Taastrup Kommune ønsker at give virksomheder, organisationer og privatborgere mulighed for at udnytte faciliteterne i skolerne til aktiviteter.

Udlejning kræver ikke godkendelse i henhold til Folkeoplysningsloven.

Udlejning af faciliteterne kan kun ske, når disse ikke er udlånt til godkendte foreninger i kommunen.

Formål

Faciliteterne kan lejes ud til:

  • Generalforsamlinger
  • Konferencer / seminarer
  • Samlinger/årsmøder
  • Idrætsarrangementer samt overnatninger i forbindelse med idrætsarrangementer
Der lejes ikke ud til arrangementer, hvis eneste formål er af privat karakter.

Priser

 Facilitet   Takst pr time
Almindeligt undervisningslokale 150 kr.                                 
Faglokaler og fællesrum 200 kr.
Kantiner med køkken 250 kr.  
Tumlesale 200 kr.
Almindelige gymnastiksale 275 kr.
Idrætssale (Torstorp) 300 kr.
Idrætshaller 500 kr.
Springcenter - hele stueetagen 600 kr. (max. 5.000 kr. per dag).
Springcenter - rytmesal  250 kr. (max. 2.000 kr. per dag).
Springcenter - rytmesal lille 1. sal  200 kr. (max. 1.600 kr. per dag).
Hele Springcentret 950 kr. (max. 7.400 kr. per dag).
Overnatning i Springcentret  35. kr. pr. gæst pr. nat.
Rengøring betales efter aftale.
Svømmebane 25 m. bassin   175 kr.
Svømmebane 50 m. bassin 
Der ydes op til 20% ved sæsonbooking
 350 kr.
 Weekend og særarrangementer  Aftalt pris

  • Udgifter til opsætning af bander eller rekvisitter betales særskilt. Ligesom betaling for brandvagt eller åbning af faciliteter udover normal åbningstid betales særskilt.
  • Betaling for ekstraydelser tilfalder den institution, som afholder udgiften.

Henvendelse

Udlejning sker ved henvendelse på mail til Fritid og Kultur.

Skader og erstatning

  • Lejer er erstatningsansvarlig i tilfælde, hvor eventuel skade er opstået ved forkert anvendelse af faciliteter eller materiel.
  • Lejer har pligt til at følge anvisninger for brug af materiel og faciliteter givet af kommunens medarbejdere.
Opdateret 29. juni 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00