Lokaler og arealer
  • Få siden oplæst

Skolernes idrætsfaciliteter imellem 8 - 16

Skolerne er primærbruger i tidsrummet 8 – 16 (Selsmoseskolen 8 - 17) og har derfor fortrinsret til idrætsfaciliteterne i dette tidsrum.

Når skolerne har planlagt skoleåret, meddeler skolerne Fritid og Kultur hvilke tidspunkter, de har disponeret. Den resterende tid administreres af Fritid og Kultur efter gældende retningslinjer.

Idrætsforeninger, Fritidsklubber, Daginstitutioner og Skolernes fritidsordning kan søge den ledige tid hos Fritid og Kultur. Booking af tider sker i Conventus.

Oversigten over ledige tider vil være opdateret fra uge 34.

Skolerne tildeles hvert år den tid, der er nødvendig for;

  • at overholde den af byrådet fastsatte timeramme for faget
  • at sikre den stedlige skolebestyrelses eventuelle beslutning om udvidelse af fagets timetal
  • at sikre fleksibel planlægning, skemaomlægninger og lærerforberedelse afsættes der 4 timer ugentligt
  • Der regnes med en klasse pr. lokale

Hvis skolerne ønsker omlægninger f.eks. i forbindelse med større arrangementer, afgangsprøver m.m., skal dette varsles over for de konkrete brugere og Fritid og Kultur senest tre uger forinden.

Aflysninger/ændringer skal varsles senest 3 uger før (jf. de gældende retningslinjer).

Da de generelle lokaleforhold - primært mulighed for holddelingslokaler - er ringe på Parkskolen og Hedehusene skole, har disse skoler tillige mulighed for at disponere i et vist omfang over idrætslokaler til holddeling. Den ønskede disponering skal fastlægges i forbindelse med skoleårets planlægning.

Vedtaget af Byrådet den 17. juni 2008

Opdateret 9. februar 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00