Lokaler og arealer
  • Få siden oplæst

Rekvisitter fra Legetek

Høje-Taastrup Kommune er i besiddelse af en lang række rekvisitter, som gennem en årrække er indkøbt i forskellige sammenhænge.

Rekvisitterne kan lånes af alle institutioner og godkendte foreninger i Høje-Taastrup Kommune. Rekvisitterne udskiftes og suppleres efter behov. 

Se oversigt over hvilke rekvisitter og antal der er til rådighed.

Legeteket er midlertidigt placeret på Øtoftegårdsvej 10. Det flyttes snarest muligt til Sengeløsehallen, Spangåvej 9-11 i Sengeløse.

Retningslinjer for udlån fra Legeteket 

  • Der er en maksimal lånetid på 1 måned.
  • Låneren sørger selv for transport - både frem og tilbage.
    Inden man henter og bringer rekvisitterne, skal man lave en aftale med Sengeløsehallen v/Thomas Lund Jensen om, i hvilket tidsrum det skal ske.
  • Rekvisitterne afleveres i samme stand som de modtages. Det betyder også, at lånte veste skal vaskes efter brug!
  • Lån fra Legeteket er gratis - men hvis der er bortkommet genstande eller ødelagte genstande (der ikke skyldes almindelig slitage), er det låneren, der betaler!

Kontakt: Sengeløsehallen, Thomas Lund Jensen, telefon 43 35 27 61 eller mail ThomasJens@htk.dk.  

Opdateret 1. december 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00