Lokaler og arealer
  • Få siden oplæst

Spejderområdet i Hedeland

Høje-Taastrup Kommune har lejet et område, som i daglig tale kaldes spejderområdet, af I/S Hedeland.

Spejderområdet ligger ved Brandhøjvej, med indkørsel fra Brandhøjgårdsvej i Hedehusene. Kolonihaverne ligger til venstre og spejderområdet ligger til højre. Der er på grunden opsat en aflåst toiletbygning med 2 toiletter, udvendig vandhane og udtag til strømforsyning.

Området udlånes i sommerhalvåret gratis til kommunens spejdere, børneinstitutioner, og godkendte foreninger med flere. Området er åbent i perioden primo marts til medio oktober.

Ansøgning om lån af spejderområdet foregår igennem Conventus.

Når bookingen er godkendt, udleveres nøglen til toiletbygningen i Fritid og Kultur, rådhuset, Bygaden 2, 2630 Taastrup.

Hvis overnatning ønskes på området, skal der også søges tilladelse i Beredskabsafdelingen, foreningen eller institutionen skal selv ansøge om tilladelse til overnatning.

Opdateret 7. april 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00