Lokaler og arealer
  • Få siden oplæst

Tilladelse til hundetræning

Hvis du vil træne hunde på Høje-Taastrup Kommunes arealer, skal du søge kommunen om tilladelse.

Søg om tilladelse til hundetræning i Høje-Taastrup Kommune

Ansøgningen skal sendes til:

Borgerservice på Rådhuset.
Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2
2630 Taastrup

Hvad er der af muligheder?

Der er ikke mange områder, der kan anvendes, da flere klubber har lavet aftaler om fast anvendelse. Hvis du plejer at træne på et område og søger om forlængelse af tilladelsen, vil du som udgangspunkt få den forlænget.

Ekspeditionstid

Der går maksimalt 14 dage. Hvis det vil tage længere tid, vil du få besked.

Opdateret 30. april 2015

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk