Natur og udeliv
  • Få siden oplæst

Betalingsrettigheder

Ved du at du skal råde over betalingsettigheder for at kunne få støtte for dine arealer?

Sådan får du en betalingsrettighed

Du skal råde over betalingsrettigheder for at kunne få støtte for dine arealer. 
Du skal være opmærksom på, at betalingsrettigheder ikke er knyttet til et bestemt areal. Hvis du køber eller lejer et areal, følger betalingsrettighederne til arealet ikke automatisk med.

Du kan få betalingsrettigheder på to måder:

  • Du kan købe betalingsrettigheder.
  • Du kan leje betalingsrettigheder.

Hvis du lejer et støtteberettiget areal, skal du være opmærksom på, at det er dit eget ansvar at sørge for, at du har betalingsrettigheder til arealet.

Brug alle betalingsrettigheder mindst én gang i løbet af to år

Hvis du ikke har udnyttet en betalingsrettighed i to år i træk, inddrager NaturErhvervstyrelsen rettigheden til den nationale reserve. Hvis du får inddraget dine betalingsrettigheder, kan du ikke søge om at få dem igen.

Rettighedsværdien ændres hvert år

Betalingsrettigheden bliver omregnet til kroner med den eurokurs, der gælder d. 1. oktober i ansøgningsåret.

Udnyttelse af almindelige betalingsrettigheder

Du kan bruge almindelige betalingsrettigheder på alle støtteberettigede arealer:

  • Dyrkede arealer
  • Udyrkede arealer 

 

 

Opdateret 29. juni 2017

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk