Natur og udeliv
  • Få siden oplæst

Dræn af landbrugsjord

Vedligeholdelse af drænledninger og afledning af overfladevand påhviler forpagteren selv. 
Ønsker forpagter vejledning til at få afledt vandet, kan Driftsbyen kontaktes på telefon 43 59 11 00.

 

Opdateret 20. april 2016

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk