Natur og udeliv
  • Få siden oplæst

Naturpleje

Høje-Taastrup Kommune har arealer, som forpagtes ud til naturplejeprojekter. Disse arealer bliver i øjeblikket afgræsset af køer, geder og får.

Geder i Hakkemosen

Dyrene er meget publikumsvenlige.

Hvad er naturpleje

Vi ønsker på udvalgt arealer i kommunen at skabe en lysåben natyrtype – et overdrevslandskab.
Et overdrevslandskab kan have mange forskellige udseender, alt efter hvordan arealet plejes.
Hvis vi ikke plejer et areal vil det springe i skov. Det vil sige at landskabet gror til, og mere sårbare arter i
plante- og dyreriget vil uddø. Det vil blive et ensformigt og ufremkommeligt landskab og mangfoldigheden blandt dyr og planter vil forsvinde.

Med naturpleje

Kan vi bevare eller skabe muligheder for planter og dyrs overlevelse og måske endda skabe fremgang.
skabes sjove og lærerige udflugtsmål for børn og voksne.

Dyr til naturpleje

I Høje-Taastrup Kommune bruger vi køer, får, geder og heste til naturpleje. 

 

 

Opdateret 29. juni 2017

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk