Natur og udeliv
  • Få siden oplæst

Økologisk landbrugsdrift

Korn

Jordene må kun anvendes til økologisk landbrug.

Kommunens landbrugsarealer forpagtes til økologisk landbrugsdrift. Arealerne skal drives landbrugsmæssigt korrekt og der er ikke tilladt at benytte pesticider eller andre sprøjtemidler på jordene.

 

Forpagtning af kommunale arealer

Ønsker du at forpagte et kommunalt areal til økologisk landbrug skal du holde øje med ledige arealer på den landsdækkende portal udbud.dk. Aktuelle udbud annonceres ikke i avisen eller her på siden.

 

Overholdelse af Landbrugs- og miljølovgivningens bestemmelser

Landbrugs- og miljølovgivningens bestemmelser vedrørende brugen og driften af forpagtningsarealerne kræves overholdt. Kommunen kan forlange alle oplysninger, som skønnes nødvendige, for at bedømme, om forpagteren overholder sine forpligtelser.

Fremleje

Forpagteren har ikke uden kommunens skriftlige tilladelse ret til at fremleje forpagtningsarealet eller dele heraf til andre.

Færdselsret

Driftsbyens personale skal til enhver tid have færdselsret på foragtede arealer i tjenstelige anliggender.

Misligholdelse

En forpagtningsaftale kan opsiges, såfremt arealet ikke drives på landbrugsmæssig forsvarlig måde.

Forbehold

Hvis Høje-Taastrup Kommune får behov for at anvende arealet til eget brug, kan kontrakterne opsiges med øjeblikkelig varsel. Naturligvis erstatter kommune i disse tilfælde afholdte, dokumenterede udgifter til såsæd, økologiskgødning og jordbehandling, samt eventuelt tilbagebetalingskrav vedrørende EU-støtte.

 

Opdateret 29. juni 2017

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk