Natur og udeliv
  • Få siden oplæst

Regionale cykelruter

Vidste du, at der er hele 11.000 km nationale og regionale cykelruter i Danmark?

Regionale cykelruter

 

Det er faktisk sådan, at de Nationale Cykelruter som hovedregel gennemløber landet "fra kyst til kyst", hvor de Regionale Cykelruter ofte er kortere, og af varierende længde.

Ruterne er lagt, således at der sikres størst muligt oplevelsesværdi, trafiksikkerhed og cykelegnethed. Ruterne kan veksle mellem asfalterede veje med sparsom biltrafik, grusveje og stier, herunder stier anlagt på nedlagte jernbanestrækninger.

Klik i menuen til venstre og læs mere om Vestegnsruten, som løber igennem Høje-Taastrup Kommune.

Hvis du ønsker at vide mere om regionale cykelruter kan du blandt andet benytte dig af Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside.

God fornøjelse! 

 

 

Opdateret 29. juni 2017

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk