Natur og udeliv
  • Få siden oplæst

Solhøj Fælled teltplads

Tæt på Reerslev ligger en ugeneret lille teltplads omgivet af skøn natur- og dyreliv.

Solhoej

Spis din kommune Cykling Vandresti Skov Baalsted Bord og baenkesaet  

Solhøj er en lille teltplads knap 2,5 km øst for landsbyen Reerslev. Teltpladsen er simpel og her er gode muligheder for at slå telt op og lave mad over bål.

Teltpladsen ligger bl.a. som et stop på "Naturstien fra Strandparken - Hedeland". Vil du gå fjernvandreruten E6 eller dele af, ligger teltpladsen også som et stop på denne. På Sjællandsledens kort er det første del af etape nr 97, Solhøj - Ishøj Strand.

Der er en ny skov på vej ved teltpladsen

I 2007 aftalte HOFOR A/S, Naturstyrelsen samt Høje- Taastrup og Ishøj Kommune, at der over de næste 20-30 år skal etableres et 300 ha stort statsligt skov- og naturområde øst for Reerslev – Solhøj Fælled Solhøj Fælled Skov. I 2014 blev det aftalt at udvide projektområdet til 445 ha hvoraf der kan plantes skov på 177 ha, idet de øvrige arealer ligger i område for "skovrejsning uønsket" i kommuneplanerne.

Den røde ramme på kortet viser skov- og naturområdets grænser, når og hvis staten får erhvervet alle ejendomme. Solhøj Fælled ligger over et vigtigt grundvandsmagasin og samtidig bynært til gavn for befolkningens friluftsliv og sundhed. Størstedelen af området vil blive udlagt til vedvarende græs, som plejes ved årlige slåninger eller af græssende dyr. Skoven skal give levesteder for skovens dyr og planter samt producere træ til f.eks. møbler og huse.

Sådan finder du vej

Teltpladsen er tilgængelige til fods og på cykle. Vil du tage offentlig transport til pladsen, kører bus 116 til Reerslev (Hedehusene-Høje Taastrup-Reerslev-Hedehusene). Naturstyrelsen har lavet et kort der guider dig hen til teltpladsen. Se kortet her.

God fornøjelse!

 

 

Opdateret 29. juni 2017

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk