Natur og udeliv
  • Få siden oplæst

Hakkemosen

I Hakkemosen kan du opleve blomsterenge, små søer, opholdsarealer, græssende køer, lege- og aktivitetsområder, bålpladser, shelter og fiskemuligheder. En naturperle, der ligger i gåafstand fra Høje Taastrup C.

Hakkemosesoen

Spis din kommune Loeb Vandresti Baalsted Legeplads Boldbaner Betalingsoe Fordybelse wc Shelter 

Parkering Bord og baenkesaet

Nord for Høje-Taastrup ligger Hakkemosen. Her kan man møde andre aktive, enten med samme interesse som en selv eller med helt andre interesser. Manden der lufter sin hund, familien der hygger sig om bålet, skoleklassen der er på orienteringsløb, børnehaven der leger på vandlegepladsen, drengene der fisker og overnatter i shelter. Hvad har du lyst til? 

Hakkemosen, skilt

Aktiviteter

I Hakkemosen er en række opholdsarealer, bålpladser, boldbane, shelter, toiletter og fiskemuligheder.

I Hakkemosesøen er der en god fiskebestand som både indeholder geder, aborrer, brasen, suder, ål og skaller. Derudover er der 3 forskellige slags karper; spejlkarpe skælkarpe og græskarpe som alle er fredet og derfor ikke må flyttes. Ishøj Sportsfiskerklub har fiskeretten í Hakkemosen og dermed også pligt til at opretholde en god fiskebestand i området. Du kan købe fiskekort i borgerservice på rådhuset. Læs mere om fiskeri i kommunen.

I tilknytning til Hakkemosen ligger Økobasen som er et sjovt aktivitets- og legeområde. Her kan børn og unge i samspil med kommunens naturvejleder, få stimuleret deres nysgerrighed og lyst til at bruge naturen. Læs mere om, hvordan du kan bruge Økobasen.

Natur

Hakkemosen er et 50 ha stort naturområde med søer, græssende enge, blomsterenge, våde enge og grønne lunde.
På de våde enge er der bl.a. observeret blishøns, troldænder, gråænder, knopsvaner, grågæs, viber og strandskader. Hvis du er interesseret i hvilke arter der ellers er registreret i Hakkemosen, eller selv vil indberette observationer kan du gøre det her.

Kulturhistorie

Vidste du at der knytter sig spændende fortællinger til Hakkemosen? I 1847 blev der anlagt et Teglværk af en rig mand, som hed J. P. Langgaard. Han købte en stor grund lidt uden for Hedehusene, det vi idag kender som Hakkemosen. Her var der meget ler i jorden, som han kunne bruge til at lave tegl af.

I 1868 begyndte han at bygge en ringovn, så han kunne brænde leret, så det blev til rigtig tegl. Teglværket bestod af en ringovn med femten afdelinger, som hver kunne rumme 22.500 mursten. Der var tolv mænd, der arbejdede ved ringovnen, og de havde hver tre drenge i alderen 10 til 15 år, til at hjælpe sig. Og hver mand kunne lave 3-4000 sten dagligt.

Hakkemose Teglværk blev det største teglværk i Danmark. Allerede i 1848 producerede det 1 mill. mursten om året og det steg til 7 mill. i 1872. Da leret var brugt op, stoppede produktionen af teglsten i 1908.

I 1909 blev ringovnen revet ned. Hakkemose Teglværk blev overtaget af en keramik- og flisefabrik, der ansatte den kendte danske forfatter, Morten Korch som direktør i okt. 1909. Han fortsatte med at lave keramik, men uden det store held og i september 1911 forlader han Hakkemosen.

Hakkemosen er dannet omkring den gamle lergrav efter Hakkemose Teglværk hvor landskabet stadig bærer præg af lerudgravningerne. Da Høje-Taastrup by med tiden har vokset sig større, ligger Hakkemosen nu meget centralt. 

Sådan finder du vej

Tag bus 123 eller 114 der stopper på Københavnsvej og gå derefter et lille stykke ved ad Lervangen eller Hakkemosevej. Det er også muligt at gå ad stisystemet fra Gregersensvej ved Teknologisk Institut til Økobasen. Bus 400S mod Ballerup, stopper på Gregersensvej.
Der er en parkeringsplads i Hakkemosen, tæt på Økobasen. Adressen er Lervangen 27, 2630 i Taastrup.  Ved parkeringspladsen er der offentlige toiletter.

God tur!

 

Opdateret 29. juni 2017

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk