Natur og udeliv
  • Få siden oplæst

Røjlegrøften Naturpark

En ny naturpark er på vej!

Røjlegrøften Naturpark

Det store grønne areal ved Sydskellet i Taastrup, skal omdannes til rekreativt naturområde med stier, faciliteter og spændende natur.

I løbet af foråret vil de to eksisterende volde blive udbygget til bløde kælkebakker med stier og mulighed for faciliteter f.eks. udkigspost.

Når voldene står færdigt, skal der anlægges nye faciliteter i området til glæde for lokale borgere. Derfor har vi afholdt borgermøde med alle interesserede lokalborgere den 2. februar. Ved arrangementet var der fri mulighed for at byde ind med ideer og forslag til projektet.

Dialogmoede 

Se planforslag her.

Ishøj Kommune har haft en drone ude i området, der har filmet Naturparken fra luften. Du kan se filmen her.

Baggrund

Den nye jernbane til Ringsted har taget et stykke af Vallensbæk Sø, der har fungerede som anlæg til rensning af regnvand. Derfor blev der i 2015/2016 anlagt tre nye regnvandssøer på arealet sammen med to nye søer ved Grønhøjgårdsvej. To volde blev også etableret for at afskærme og støjdæmpe for motorvejen og Ringstedbanen.

Voldene vil blive færdiggjort i løbet af vinteren 2016/2017 og kan bruges til rekreative formål med mulighed for at etablerer eksempelvis stier, udsigtsplateauer og kælkebakke.

Økonomi

Projektet realiseres med de penge kommunen tjener på tilkørt jord til voldene. 

Tidsplan

Kroppedal Museum har i sommeren 2016 fortaget arkæologiske forundersøgelser. På arealet er fundet seks huse og hegn. Fortidsminderne blev udgravet af Kroppedal Museum i efteråret 2016. Langs motorvejen blev der i efteråret 2016 plantet et beplantningsbælte, som med tiden skal være med til at reducere støjniveauet om sommeren. Du kan se plantelisten her

Røjlegrøften Naturpark forventes at stå færdig inden udgangen af 2017. 


Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte Driftsbyen på Driftsby@htk.dk eller ringe til tlf.: 43591100.
Opdateret 3. februar 2017

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk