Natur og udeliv
  • Få siden oplæst

Vasby Mose

koeer

Vandresti Loeb     

Vasby Mose er udpeget som Natura-2000-område og er en vigtig botanisk lokalitet.
Mosen der er adskilt fra Sengeløse Mose mod øst af Kathrinebergvej, har et samlet areal på lidt over 40 ha. Mosen afvandes af Spangå, som løber i den nordlige del af mosen, mod Hove Å og Roskilde Fjord.

Vasby Mose har tidligere været udnyttet til græsning og høslæt samt under og efter krigen til tørvegravning. Mosen er den eneste danske lokalitet med både melet kodriver og halvgræsset rustskæne. I mosen er store bestande af butblomstret siv, kødfarvet gøgeurt, sump-hullæbe, vibefedt, eng-ensian, krognæbstar og pilealant findes i mindre bestande i en vegetation, der er domineret af blåtop og tagrør.

Den overordnede målsætning for området er, sammen med Sengeløse Mose at udgøre et moseområde med en sammenhængende natur af god kvalitet.

Adgangen til moseområdet er begrænset. Mosen er privat ejet men det er tilladt at færdes på kogræsserforeningens eng mod øst, såfremt der tages hensyn til omgivelserne.

God tur!

 

Opdateret 29. juni 2017

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk