Natur og udeliv
  • Få siden oplæst

Snubbekorsskoven

Taastrup har fået en ny skov

Snubbekorsskoven

Skov Spis din kommune Loeb Cykling Vandresti Forhindringsbane  Ridning Kulturoplevelser Shelter 

wc Parkering Bord og baenkesaet

Ved du, at du i Snubbekorsskoven har du mulighed for at overnatte i shelter, spise din medbragte madpakke eller prøve kræfter med en forhindringsbane? Der er også adgang til toilet ved Taastrup Agility Klub som er nabo til skoven. 

Snubbekorsskoven er på 12 ha og ligger nord for Taastrup. Indtil skovrejsningen var arealet ejet af Høje-Taastrup Kommune. Men i forbindelse med rejsningen af skoven indgik kommunen en aftale med Naturstyrelsen om, overdragelse af arealet. Det er derfor Naturstyrelsen, som står for driften af det skoven.

På trods af skovens nylige tilplantning i foråret 2014 er der stadig mange muligheder for friluftsliv. Brug den nye skov aktivt til at gå eller løbe ture, kig på fugle, lav mad over bål ved shelteret og overnat i det fri. Med Snubbekorsskoven har I en unik mulighed for, at følge en skovs udvikling fra start, og se hvordan en skov udvikler sig over tid.

Den nye skov er med til at beskyttes drikkevandsinteresserne i området og naturværdierne sikres og forbedres. Skoven vil desuden skabe nye levesteder for dyr og planter, som langsomt men sikkert vil tage det nye skovområde i brug. Den nye skov vil med sin varierede natur bidrage til en større biodiversitet og miljøbeskyttelse, til glæde for fugle, insekter, padder og pattedyr. 

Adgang

Er du i bil, så kan du parkere ved P-pladsen på sidevejen til Snubbekorsvej.
Gående, motionister og cyklisterne kan besøge skoven fra Taastrup Nord via den eksisterende stiforbindelse der løber gennem tunnelen under Holbækmotorvejen. 

 

God tur!

 

 

Opdateret 29. juni 2017

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk