Natur og udeliv
  • Få siden oplæst

Grønt Atlas

Groent Atlas  
Læs Grønt Atlas her.

Høje-Taastrup Kommune vedtog i 1996 ”Høje-Taastrup Kommunes politik for de rekreative områder”. Politikkens overordnede mål er at medvirke til at fastholde og udvikle Høje-Taastrup Kommunes position som en grøn kommune med gode varierende naturoplevelser, indholdsrige parker, gode stiforbindelser og et rigt dyreliv.

Et af målene i ”Høje-Taastrup Kommunes politik for de rekreative områder” er at registrerer og analyserer kommunens grønne struktur. ”Høje-Taastrup Kommunes politik for de rekreative områder” er således baggrunden for udarbejdelsen af ”Grønt Atlas”. 

”Grønt Atlas” beskriver kommunens forskellige typer af grønne områder. Områdernes kvaliteter og overordnede sammenhænge fremhæves og der opstilles forslag til, tiltag der kan udvikle områderne og/eller fastholde og styrke områdernes eksisterende værdier.

Byrådet har ikke vedtaget de konkrete forslag. ”Grønt Atlas” er således et idékatalog til brug i den fremtidige kommunale planlægning for at nå de mål, der er formuleret i ”Høje-Taastrup Kommunes politik for de rekreative områder”. Samtidig er ”Grønt Atlas” et informativt værk til kommunen borgere og andre interessenter.

”Grønt Atlas” er udarbejdet på baggrund af den amtslige og kommunale planlægning. Udgangspunktet har været de i regionplanen udpegede Skovrejsningsområder, Værdifulde Naturområder og Særligt Følsomme Landsbrugsområder, samt ”Vestskovkilen” og forlængelse af ”Den Grønne Kile”, som er en del af Fingerbyens grønne kiler.

”Grønt Atlas” forventes lettere revideret hvert 4. år og gennemrevideret hvert 12. år.

 

Opdateret 29. juni 2017

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk