Puljer
  • Få siden oplæst

Musikaktiviteter

Musikudvalget yder tilskud til projekter og aktiviteter, der kan virke til fremme af musiklivet i Høje-Taastrup Kommune.

For retningslinjer og ansøgningsfrister, kontakt Musikskolen, der fungerer som sekretariat for Musikudvalget.

Læs mere om udvalgets arbejde 

Kontakt

Musikskolen
Poppel Alle 10 B
2630 Taastrup

Tlf.: 43 35 28 50
E-mail: musikskolen@htk.dk

www: http://www.htkmusikskole.dk/

 

Opdateret 22. august 2013

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00