Puljer
  • Få siden oplæst

Ansøgningsprocedure §18

Ansøgning om midler fra § 18-puljen skal ske på et ansøgningsskema. Ansøgningsskema kan hentes frem og udfyldes elektronisk - eller det kan printes og udfyldes i hånden. Husk at underskrive ansøgningsskemaet.

Hvis du har fået støtte fra §18 puljen tidligere, kan din ansøgning komme i betragtning, hvis regnskab og opfølgning for det tidligere projekt er godkendt. 

Se ansøgning til elektronisk udfyldelse

Hent ansøgningsskema til print

Læs desuden vejledningen til §18

Er du medlem af Frivilligcentret, kan du få hjælp til af udfylde ansøgningsskemaet.

Det skal bemærkes, at der ved vurdering og indstilling til fordeling af midler lægges vægt på, at skemaet er udfyldt fyldestgørende.

Hvordan sender jeg ansøgningen?

Ansøgningen skal sendes til Høje-Taastrup Kommune, Fritid og Kultur, Bygaden 2, 2630 Taastrup, att. Anja Mørkeberg eller pr. mail til fritidkultur@htk.dk

Når Socialudvalget har truffet beslutning om fordelingen af midler, gives der skriftlig besked til ansøgerne.

CVR-nummer

For at modtage tilskud skal foreningen have et CVR-nummer og en Nem-konto.

Frist for regnskab og opfølgning

Regnskab skal indsendes sammen med et opfølgningsskema, senest den 30. april året efter, at projektet har kørt.

Af regnskabet skal det fremgå, hvad tilskuddet er anvendt til. 

Materiale til regnskab og opfølgning

Der er udarbejdet et regnskabsskema, som kan bruges til aflæggelse af regnskab, eller blot bruges til inspiration.

I opfølgningsskemaet skal I beskrive, hvordan jeres aktivitet er forløbet.

Se opfølgningsskema til elektronisk udfyldelse

Hent opfølgningsskema til print

Opdateret 13. juni 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00