Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 12 17

e-mail: tmc@htk.dk

Anmeldelse af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder

Bygge- og anlægsarbejde, der kan give gener fra støj og støv skal anmeldes til kommunen inden man går i gang.

Arbejdet skal anmeldes senest 14 dage før opstart efter bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

  • En beskrivelse af arbejdet – hvilke aktiviteter skal udføres
  • Driftperiodens længde
  • Oplysning om foranstaltninger, der foretages for at forebygge eller afhjælpe støj og evt. støvgener
  • Hvilke tidsrum på døgnet der arbejdes
  • Hvilke aktiviteter udføres i hvilke tidsrum
  • E-mail og tlf. nr. på kontaktperson.

Anmeldelsen samt eventuelle spørgsmål sendes til TMC@htk.dk. Du kan også kontakte os på tlf. 43 59 12 17.