Spørgsmålstegn

Kontakt os

Jobcenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider i jobcentret

e-mail: bac@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Befordringsgodtgørelse

Du vil i nogle tilfælde kunne få befordringsgodtgørelse og merudgiftsgodtgørelse, når du deltager i tilbud gennem jobcentret.

Hvis du har over 24 km til og fra tilbudssted, kan du søge om befordringsgodtgørelse på www.borger.dk eller kontakte din sagsbehandler i jobcenteret.

Herudover vil du kunne ansøge om helt eller delvist godtgørelse til dine anslåede udgifter ved deltagelse i tilbud gennem jobcenteret. 

Der kan f.eks. ydes godtgørelse til udgifter til transport under 24 kilometer eller arbejdsbeklædning ud fra en konkret og individuel vurdering.

Godtgørelsen kan maksimalt udgøre 1000 kr.  per måned og udbetales bagudrettet på månedlig basis. Der bevilges altid godtgørelse efter billigst mulige pris.

Godtgørelsen er skattepligtig. Vær opmærksom på, at udbetaling af godtgørelse, kan have betydning for din boligstøtte og visse andre indkomstafhængige ydelser.

Jobcenter Høje Taastrup, kan efter en individuel vurdering, yde supplerende merudgiftsgodtgørelse til dig, som deltager i tilbud i jobcenteret i form af vejledning- og opkvalificering, virksomhedspraktik og nytteindsats.

-og

  • modtager kontanthjælp/uddannelseshjælp og overgangsydelse
  • modtager Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
  • er i et ressourceforløb
  • er i jobafklaringsforløb

Hvis du vil søge godtgørelse ud fra kriterierne herover, eller har spørgsmål, så kontakt din sagsbehandler i jobcenteret.